Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders is bepaald, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders is bepaald.

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevend legitiem belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.


Neem contact op met

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn te vinden in ons impressum.


Initiatief contact van de klant per e-mail
Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. raadpleging bij interesse in aankoop, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Indien het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO), vanwege ons doorslaggevend legitiem belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen.

Indien het contact tot doel heeft precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. raadpleging bij interesse in aankoop, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Indien het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), vanwege ons doorslaggevend legitiem belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.


Klantenrekening / bestellingen


Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonsgegevens in de mate die daar wordt gespecificeerd. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw klantenrekening zal dan worden verwijderd.


Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Indien deze niet wordt verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.


Beoordelingen / Reclame


Verzamelen van gegevens bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover die door u zijn verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en commentaar weer te geven. Door uw commentaar te verzenden, stemt u in met de verwerking van de toegezonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Uw persoonsgegevens zullen dan worden gewist.

Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.


Trusted Shops klantenbeoordeling
Wij gebruiken voor onze website het beoordelingsinstrument "trustedshops.de" van Trusted Shops GmbH (Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen).
Na uw bestelling zouden wij u willen vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en van commentaar te voorzien. Daartoe wordt u door ons per e-mail benaderd, waarbij wij gebruik maken van het technische systeem "wettelijk beveiligd ratingverzoek (RBA)". Daarbij verwerken wij de gegevens met betrekking tot uw bestelling (bestelnummer/factuurnummer, aankoopwaarde en verzendkosten), alsmede uw e-mailadres.
De verwerking wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de openbaarmaking van uw gegevens en de ontvangst van het evaluatieverzoek.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de desbetreffende link in de e-mail of door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van TrustedShops is te vinden op:
https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/


Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afwikkeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Daartoe kunt u zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons een kennisgeving te sturen. Uw e-mailadres zal dan uit de distributielijst worden verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Het zal niet aan derden worden doorgegeven.

Dienstverlener voor verzending

Doorsturen van het e-mail adres naar het verzendbedrijf voor informatie over de status van de verzending.
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, voor zover u daarmee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doel van deze overdracht is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.


Betalingsdienstaanbieder / kredietinformatie


Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Gebruik van persoonsgegevens bij het kiezen van Klarna-betaalopties
Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Dit stelt Klarna in staat om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en om de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aan te passen. U kunt algemene informatie over Klarna vinden op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonsgegevens zullen door Klarna worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en zoals gespecificeerd in het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandeld.Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internet browser, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede het opslaan van cookies en de transmissie van de gegevens die zij bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Hoe u cookies kunt beheren (inclusief het uitschakelen) in de belangrijkste browsers, kunt u vinden door op de onderstaande links te klikken:


Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring hieronder, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 par. 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevend legitiem belang om een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.


Analyse en opsporen van reclame

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De aldus verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. De doorgifte van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw informatie kan door Google worden gekoppeld aan andere informatie, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere informatie die Google over u heeft.

IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
Wij gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website te registreren, alsmede geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. De doorgifte van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/


Gebruik van Google reCAPTCHA 
Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. Het doel van de query is onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. De doorgifte van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en ook https://www.google.com/privacy.

Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.

Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om gewone gebruikers van bots te onderscheiden. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-dienst doorgegeven aan Google.

Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en, in voorkomend geval, ook in de Verenigde Staten. Er is geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. De doorgifte van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en ook https://www.google.com/privacyRechten van de betrokkene en bewaartermijn


Duur van de opslag
Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u overeenkomstig art. 15 tot 20 DSGVO de volgende rechten: het recht op informatie, op correctie, op wissen, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking met het oog op direct marketing in overeenstemming met Art. 21 (1) DSGVO.


Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar
Indien de hier opgesomde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst.

Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


Laatst bijgewerkt op: 18.05.2022